conf2015

10 april IDMdenhaag conferentie 2015 & Prissma GO Infobattle

IDMdenhaag conferentie over Microsoft SharePoint
Op 10 april 2015 organiseert IDMdenhaag weer een conferentie voor Alumni, stagebegeleiders, relaties en andere geïnteresseerden. Dit jaar gaat de conferentie inhoudelijk in op het gebruik van SharePoint in informatieomgevingen. Sprekers uit diverse organisaties gaan in op het beheer van documenten, online samenwerken en informatiebeleid. Het conferentiedeel sluit af met twee sprekers die dicht op het vuur zitten en ons meenemen in de toekomst van SharePoint en de ontwikkeling van de zoekfunctionaliteit.

Prissma GO InfoBattle
Aansluitend op de conferentie zal vanaf 16.30 de Prissma GO infobattle plaatsvinden, georganiseerd door het Haags InformatieNetwerk.
De InfoBattle is afgeleid van de populaire pubquiz. Het idee hierachter is dat het spelen van een intelligent spel prima samen gaat met het drinken van een drankje en het nuttigen van een hapje – en dat dan natuurlijk wél in de kroeg, met vrienden of collega’s… Deelname vindt plaats in teams die uit maximaal vier mensen mogen bestaan. Je kunt je als groep of als individu inschrijven. Wij delen we de individuen in groepen in. Zo is het niet alleen een leuk spel, maar ook een mooie gelegenheid om collega’s uit het vakgebied te leren kennen!
Deelnemers strijden om een plekje in de landelijke finale aan het einde van het jaar.
De vragen gaan over onderwerpen uit ons werkveld, zoals social media, tools, methoden en technieken, en zoeken en vinden op het internet. Deze hebben we aangevuld met een algemene kennisvragenronde. De vragen worden mondeling en met behulp van een beamer gesteld. Je krijgt een beperkte vastgestelde tijd om de uitgedeelde antwoordbladen in te vullen. Op één specifieke ‘zoek-en-vind’ ronde na is het gebruik van elektronische hulpmiddelen niet toegestaan.

Programma

Willy van der Kwaak
Teamleider van de opleidingen InformatieDienstverlening & –Management en Business IT & Management aan De Haagse Hogeschool

Peter Becker
Hogeschooldocent bij de opleiding InformatieDienstverlening & -Management en ontwikkelaar van de nieuwe Hbo-ICT.

Klaas Jan Mollema
Hogeschooldocent bij de opleidingen InformatieDienstverlening & -Management en Human Technology. Bestuurslid van het Haags InformatieNetwerk en Prissma.

David de Haan
Realiseren van verbeteringen in de informatievoorziening van de gemeenteraad van Den Haag. Vanuit de behoefte van raadsleden en andere betrokkenen zullen we verbeteringen doorvoeren in processen, functionaliteiten en techniek. (voorheen: Als portaalmanager ben ik verantwoordelijk voor beheer en doorontwikkeling van Werknet, het nieuwe intranet van de gemeente Den Haag. Werknet vervangt de decentrale gemeentelijke intranetten en is gebaseerd op SharePoint 2013. In de doorontwikkeling zal het ook een platform worden voor samenwerking, workflow en integratie van applicaties.)

Eric Burger
Ik ben recordsmanagement- en informatie-governance specialist. Ik begeleid als projectleider, adviseur, trainer en interimmanager binnen dit vakgebied veranderingen in organisatie, werkwijze en functionele toepassing van automatisering. Veranderingen die samenhangen met toenemende technische mogelijkheden, snel groeiende verwachtingen van de informatie-consument en méér aandacht in bedrijf en organisatie voor het belang van compliance en risicomanagement in documentgerelateerde processen. De kern van mijn expertise en dienstverlening is records management en governance in Microsoft SharePoint 2013 en SharePoint Online in Office 365.

Robert Krom
Robeco – SharePoint consultant:
Sinds 2005 heb ik, als functioneel ontwerper, ervaring met SharePoint 2003, SharePoint 2007, SharePoint 2010, SharePoint Online (2010/2013). Mijn plezier haal ik uit het feit dat SharePoint een enorm veelzijdig platform is. Het is iedere keer weer een kick om, met de componenten binnen een omgeving de best mogelijke oplossing voor een cliënt te bedenken. Nog leuker vind ik het om functionele oplossingen te ontwerpen, prototypes te maken en dit zo te beschrijven iedereen begrijpt wat de cliënt voor ogen heeft. Bij voorkeur maak ik hierbij zoveel mogelijk gebruik van visuele hulpmiddelen.

Donna van der Beek
Student aan de opleiding InformatieDienstverlening en –Management

Daniël de Vette
Student aan de opleiding InformatieDienstverlening en –Management

Albert-Jan Schot
Albert-Jan, also known as Appie, is someone who lives and breathes SharePoint to such a degree that it has become second nature to him. He has numerous certifications to his name and can’t wait to get started on the SharePoint Master certificate programme. With his extensive knowledge, Albert-Jan is valuable source of information for colleagues. Albert-Jan not only enjoys stepping up to the challenge of designing, developing and building innovative SharePoint environments, he also has consultancy and training experience. As a true die-hard SharePoint developer, Albert-Jan is active on a range of SharePoint forums, blogs as well as on Twitter where he shares his knowledge and passion with others.

Jaap Mollema
SharePoint Consultant as part of the BPIO team for Microsoft Services Netherlands. Passionate about all things that are end-user focused within SharePoint. Let’s say: document management, records management, process optimization, collaboration and especially workflows!

programmaboekje

Aanmelden voor de conferentie en/of de infobattlehttp://www.idmdenhaag.nl/wordpress/?page_id=721

Let op: bij aanmelding kun je aangeven of je wel of niet wil deelnemen aan de conferentie of de infobattle.

Kom proefstuderen!

Op 5 en 6 maart 2015 is er weer proefstuderen bij De Haagse Hogeschool. Dus ook bij de Hbo ICT.

De Haagse Hbo ICT is net wat anders dan die van andere hogescholen. De Haagse Hogeschool biedt je namelijk eerst een orientatie aan op de volledige breedte van het vakgebied ICT: van sociale toepassingen, informatieproblematiek, business oplossingen tot netwerken, programmeren en informatiebeveiliging.
Na dat half jaar ga je specialiseren bij een van de differentiaties:
– Software Engineering (voorheen informatica)
– Network and Systems Engineering (voorheen technische informatica)
– Business & Management (voorheen Business IT & Management of Bedrijfskundige informatica)
– Information and Security Management
– Information and Media Studies (Voorheen informatiedienstverlening en –management)

Bericht door HBO ICT.

IDMdenhaag wordt Hbo-ICT : Information and Media Studies

De nieuwe opleiding Hbo-ICT en de nieuwe naam
In de afgelopen tijd is bekend geworden dat de minister wenst dat er minder HBO opleidingen zijn in het technische domein. Ook het aantal ICT opleidingen moet terug. Doordat IDMdenhaag sinds 2000 valt onder de sector informatica / academie voor ICT en Media, gaat IDM ook mee in deze verandering. Concreet betekent dit een behoorlijke operatie waarin de zes opleidingen meer zullen gaan samenwerken. Per 1 september 2014 heeft de academie een nieuwe naam: Faculteit IT & Design. De faculteit zal vanaf 1 september 2015 nog maar twee opleidingen aanbieden: Communication & MultimediaDesign (bachelor of arts) en Hbo-ICT (bachelor of ICT).

De twee opleidingen met haar differentiaties
CMD blijft opleiden tot interaction designers en de opleiding Human Technology zal worden geïntegreerd in haar curriculum.
De Hbo-ICT wordt een totaal nieuwe opleiding met een nieuwe structuur. De Hbo-ICT leidt op tot zogenaamde T-shaped professionals. De T staat symbool voor een gezamenlijke start van alle opleidingen en een differentiatiekeuze voor specialisatie. Het eerste semester (half jaar) zullen alle studenten van de 5 differentiaties bij elkaar zitten in twee klassen: een technische klas en een bedrijfsgerichte klas. Na het eerste semester maken studenten een keuze voor een differentiatie om zich inhoudelijk te specialiseren op een domein.

De differentiaties zijn:
- Software Engineering (voorheen informatica)
- Network and Systems Engineering (voorheen technische informatica)
- Business & Management (voorheen Business IT & Management of Bedrijfskundige informatica)
- Information and Security Management
- Information and Media Studies (Voorheen informatiedienstverlening en –management)

Voordelen
Door het T-shape model zijn wij als faculteit in staat om professionals af te gaan leveren die over hun eigen specialisme heenkijken, doordat ze een brede basis hebben én een specialisme.
Voor IDMdenhaag is de overgang naar de Hbo-ICT een unieke kans om het informatievak over te brengen aan de andere specialismes.

Het programma van de differentiatie IMS
Echt helemaal concreet hebben we nog niet hoe alle vier de jaar van de Hbo-ICT differentiatie IMS er uit komen te zien. Wel staan de grote lijnen al vast. Zoals je kunt zien komt het nieuwe programma behoorlijk overeen met het huidige programma.

Untitled-1

Deeltijd
Nu het programma van de voltijd langzamerhand vorm begint te krijgen komen ook de contouren voor de deeltijd in beeld. Per 1 september 2015 zal er geen aparte deeltijdopleiding IDM meer starten, maar start enkel de opleiding software engineering een deeltijdopleiding.

De huidige lichting studenten
Studenten die nu staan ingeschreven bij IDM blijven gewoon hun programma volgen.

Reeds afgestudeerde studenten
Ben je afgestudeerd en heb je een IDM diploma dan blijft dit uiteraard gewoon een geldig HBO diploma in met de titel ing. of bachelor of ICT.

IDM opent data bij Gemeente Den Haag

Maandag 11 november 2013 vond er in het stadhuis van Den Haag een kleine conferentie plaats ter afsluiting van IDM blok E ‘Open Data’. Tien weken lang is er door studenten van onze opleiding gewerkt aan mobiele telefoon apps die gebaseerd zijn op databronnen van de Gemeente Den Haag, Omgevingsdienst Haaglanden en Stadsgewest Haaglanden. Daarbij werden ze ondersteund door acht ambtenaren van de gemeente en Bert Mulder en Martijn Hartog van het E Society Instituut (Lectoraat ITS).

In deze bijeenkomst presenteren de studenten hun apps die een beeld geven van hoe het combineren van data nieuwe inzichten kan bieden aan de burger en de gemeente. Ter introductie daaraan vooraf spraken twee sprekers.
- Jan Willem Duijzer (CIO Gemeente Den Haag) ging in op de gemeente brede effecten van open data. In zijn keynote benoemde hij de beleidslijnen voor de komende jaren en benadrukte hij uitdrukkelijk de samenwerking met de Haagse Hogeschool.
- Bert Mulder, lector ITS, gaf daarna zijn visie op de toekomst van open data en voor welke vragen wij als samenleving staan de komende twintig jaar als er een grote uittocht gaat plaatsvinden binnen overheden, onderwijs en zorg. De rol van data zodat de burger zelfbestuur en eigen verantwoordelijkheid krijgt wordt de komende jaren steeds belangrijker.

De presentaties daarna sloten aan bij de eerste stap in het Open Data proces. Inzichtelijk maken wat je met de data kunt bereiken. Hiertoe hebben 30 studenten vijf werkende mobiele apps ontwikkeld. Elk van deze apps combineert data uit verschillende bronnen tot een nieuw inzicht voor burgers en gemeente. Beschrijvingen van deze apps lees je op de volgende pagina.

Na de pauze leidde Bert Mulder de discussie tussen studenten en ambtenaren rond de bruikbaarheid van de datasets en de mogelijk te nemen hobbels om de kwaliteit van data en het ambtelijk proces achter de data te stroomlijnen. CIO Jan Willem Duijzer benadrukte nogmaals dat hierin samenwerking met het e-society instituut maar ook met studenten van De Haagse Hogeschool een zeer belangrijke rol zal spelen.

Tegen het eind van de middag werd de prijs uitgereikt aan de groep die de beste app ontwikkelde. Zij mogen een presentatie gaan geven op de internationale conferentie voor informatiespecialisten BOBCATSSS 2014 in Barcelona. De groep van de app BARMAAT was hierin de gelukkige winnaar.

Ter afsluiting van de conferentie hield wethouder Rabin Baldewsingh (volksgezondheid, duurzaamheid, media en organisatie) een speech waarin hij de uitkomsten van deze tien weken benoemde als stap vooruit en de samenwerking met De Haagse Hogeschool benadrukte als belangrijke partner op het gebied van ICT.

Bekijk hier alle gemaakte apps (link)

verslag IDMdenhaag conferentie 2013 ‘OPEN DATA’

In het welkom en inhoudelijke aftrap geeft Klaas Jan Mollema (De Haagse Hogeschool, docent IDMdenhaag) een korte introductie op het thema Open Data en de inbedding van dit thema in het IDMdenhaag onderwijs.

====

Over de ontwikkelingen binnen de gemeente rond open data en open GEO services verteld Ed Visser (Gemeente Den Haag, Stadsbeheer). Hij geeft aan hoe de open data store is ontstaan en duikt dieper in op de open geoservices. De Haagse open geoservices voldoen aan de eisen voor de vierde ster van de Tim Berners-lee open data classificatie.
Alle geoservices zijn verzameld in het nationaal georegister. Het valt in de verwachting dat het aantal geoservices behoorlijk gaat groeien in de komende jaren.

====

Ingrid Dillo (DANS/KNAW, Coördinator Beleid en Communicatie) vertelt hoe DANS/KNAW de data die gegenereerd wordt door wetenschappelijke instituten publiekelijk wordt gemaakt en welke factoren dat stimuleren en dat belemmeren. Aan data hangen auteursrechten en databankrechten. Maar het combineren van datasets of het gebruik van datasets van de ene discipline in de andere discipline kan tot nieuwe inzichten bieden. Kwaliteit van data kan worden versterkt. Fraude met onderzoeksdata kan worden ontdekt.
Binnen de wetenschappelijke wereld is het nog lang niet gebruikelijk om data te delen. Factoren om dat NIET te doen zijn: * die data zijn van mij; * straks blijken mijn bevindingen niet te kloppen; * ik ben mijn data nog aan het analyseren * ik vertrouw data die elders zijn geplubliceerd niet.
De data die DANS aanbiedt wordt in diverse vormen aangeboden. Open (access) na registratie; restricted (depositor is toegangsautoriteit); Closed (DANS als backup); Groep (EDNA, archeologie).
Het beoordelen van de kwaliteit van de wetenschappelijke datasets gebeurd niet door de dataset zelf te controleren. Dan zou je immers het onderzoek moeten over doen. Wel wordt er veel zorg besteed aan de beoordeling van de contextuele informatie rond de dataset (metadatering; beschrijving; etc) zodat onderzoekers op basis daarvan de dataset kunnen beoordelen.
Betrouwbaarheid van bestanden en repositories is een grote wens. Maar hoe weet je of je data in een trusted digital repository zit? Internationaal wordt er over nagedacht in de wetenschap en is er een aantal eisen gesteld aan betrouwbare repositories.
Een Data Seal of approval geeft inzicht in de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van data.
(ppt)

====

In vervolg op de presentatie van Ed Visser gaat Friso Penninga (Gemeente Den Haag, Afdeling Geo-Informatie en Erfpachtbedrijf) op de beoordeling van datasets op geschiktheid voor open data publicatie. Hij demonstreert welke databestanden dat zijn, om vervolgens inzicht te geven hoe zijn afdeling tegen open data aankijkt. Hoe open zijn we nu? Hoe open willen we zijn? En hoe open kunnen we zijn?
Aandachtspunten die van belang zijn bij beschikbaar stellen van data: privacy; dataformaat; bekendheid; eigenaarschap; auteursrecht; beschikbaarheid; toegevoegde waarde in open data land; terugkoppeling over gebruik.
Per dataset stellen ze de vragen:
- is de data nu al open data?
- is vrijgave gepland?
- wat is de updatefrequentie?
- toegankelijk via welk distributiekanaal?
- juridische belemmeringen voor zelf ontsluiten?
- juridisch kader rond dataset?
- eigenaarschap?
- privacy-aspecten?
- financiele consequenties?
- inhoud begrijpelijk voor externen?
- datamodel-documentatie extern toegankelijk?
- documentatie intern beschikbaar?

====

Na de break geeft Klaas Jan Mollema een korte workshop informatievisualisatie. Deelnemers van de conferentie ontwerpen in 20 minuten hun eigen informatievisualisatie.

====

Afsluitend geeft Ron van der Lans (Gemeente Amsterdam, Programmamanager Open Data) een beeld van de ontwikkelingen van Open Data. ?Hij start bij de huidige stand van zaken, waarin hij aangeeft dat het van belang is een aparte omgeving neer te zetten tussen de burger en de echte datasets, waarin je open data beschikbaar stelt. Hij suggereert dat het slimmer is om landelijk 1 open data platform aan te bieden en niet per gemeente daar een eigen weg in de zoeken.
Learned lessons Open Data: Rijksmuseum heeft meegedaan met de wedstrijd apps voor Nederland. Door het open stellen van data wilden ze een app. Maar wat er gebeurde is dat er 17 apps gemaakt zijn. En content is op allerlei plekken overgenomen. Gek genoeg hebben de hoogwaardige foto’s er niet toe geleid dat de verkoop in de museumshop niet achteruit is gegaan.
Dus als je zorgt dat content heel erg verrijkt is kan dat een enorm economisch effect krijgen.
Door thematisch data te gaan aanbieden, ontstaan al direct mogelijkheden met datasets. – Niet alleen taxistandplaatsen, maar ook de rest van de openbaar vervoersdata open gooien.
Welke rollen zijn er rond open data? Het open dataspel: ontwikkelaars, dataleveranciers, belanghebbenden, gebruikers, kwartiermakers.
Probeer in te spelen op het businessmodel van de ontwikkelaar. Het is niet verstandig om verschillende platformen te gebruiken, maar met elkaar samenwerken aan open data.
Binnen Amsterdam wordt het samengewerkt met de provincie, maar ook met toeristische organisaties, om de beleving van de stadsmetropool positief te beinvloeden. En zakelijk leveren ze een bijdrage aan aantrekken grote internationale zakelijke congressen.
negatieve aspecten van amsterdam: duur; klimaat; te druk; vuiligheid; fietsers; moeilijk verkeer
Kunnen we data vinden die hier inzichten in biedt?
positieve aspecten van amsterdam: architectuur, sfeer, mensen, tolerantie, cultuur, vrijetijds voorzieningen
Andere thema’s: mobiliteit; energie; democratie; veiligheid; ruimte
Ron doet een pleidooi om aan te sluiten bij http://data.weetmeer.nl/.
(ppt)

// overall
Voor IDMdenhaag en haar alumni was dit een zeer geslaagde conferentie. Hoewel de opkomst wat lager was dan voorgaande jaren, hoorde ik van de aanwezigen enkel positieve reacties vergelijkbaar met onderstaande:

OPEN DATA : IDMdenhaag conferentie 2013 (update)

Elk jaar organiseert de Haagse opleiding tot informatiespecialist, IDM, een conferentie voor haar alumni en relaties. Dit jaar spelen we in op een van de actuele thema’s die sinds dit collegejaar onderdeel uitmaken van het nieuwe curriculum: Open Data.
In een middag vullend programma zal het thema kort worden geïntroduceerd. Vervolgens wordt door een spreker van DANS ingegaan op het open stellen van wetenschappelijke data.
Ervaringen uit de Gemeente Den Haag en Amsterdam met het open zetten van data worden door ambtenaren van twee gemeentelijke diensten met ons gedeeld.
De laatste spreker zal toekomstige ontwikkelingen rond het openstellen en linken van data bestanden toelichten.
Met een borrel sluiten we dit afwisselende programma af.

25 april 2013 : 13.00 uur tot 16.00 uur
ENTREE GRATIS

LOCATIE
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag

INSCHRIJVEN (gratis)
de aanmeldpagina

MEER INFO

http://www.idmdenhaag.nl

k.j.mollema@hhs.nl

Dat we als docenten tevreden zijn met ‘onze’ Haagse opleiding tot informatiespecialist moge duidelijk zijn. Maar dat onze studenten nu publiekelijk tevreden zijn met ons, vonden we toch erg leuk om te horen.

IDMdenhaag is opnieuw als beste IDM uit de test van Elsevier gekomen met een totaaloordeel van 64% ten opzichte van het gemiddelde van 52%. Opvallend in de deelbeoordelingen is dat alle vijf deelscores minimaal 10% hoger scoorden dan de andere IDM’s.
Ook is IDMdenhaag de enige IDM die dit jaar volgens Elsevier groei vertoonde.

Hoewel cijfers natuurlijk altijd cijfers blijven, is het toch leuk om indirect dit compliment te krijgen.

(klik open voor groot)

meer informatie

Masterscriptie Peter Becker online

Docent Peter Becker is in de afgelopen maand geslaagd voor zijn master Culturele informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Via de link http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/421199 kun je zijn scripte lezen, die ingaat op het onderwerp: Digitalisering van bladmuziek bij Nederlandse erfgoedinstellingen.

Peter Becker docent van het jaar academie ICTM

Peter Becker is docent van het jaar bij de Academie voor ICT&Media van De Haagse Hogeschool en is daarmee direct gekwalificeerd voor de olive award / docent van het jaar verkiezing van de hele Haagse Hogeschool.

Vandaag werd hij onder het mom van een zakenafspraak om half 10 op kantoor verwacht en ontving hij zijn bloemen, cadeau’tje en certificaat.

diverse publicaties docenten en studenten IDM

How Adult Students in Information Studies Use a Scoring Rubric for the Development of Their Information Literacy Skills
Jos van Helvoort
in: The Journal of Academic Librarianship

Onderzoek op de HHS: How Adult Students in Information Studies Use a Scoring Rubric for the Development of Their Information Literacy Skills.
The purpose of this article is to expand on a previous study on the development of a scoring rubric for information literacy.1 The present paper examines how students at the Department of Information Services and Information Management, The Hague University, use the scoring rubric for their school work and/or in their regular jobs and social life. The research presented here focuses on a group of adult students who follow a part time evening variant of the Bachelor curriculum. The methods employed in this study consisted of an online survey to select students who had used the scoring rubric at least once after the workshop in which it was introduced. Following on from this, a focus group with respondents who had answered positively to the invitation at the end of the survey was organised and chaired by a neutral moderator.

Samples that could be used in this research were very small. The findings may therefore not be generalised to all other groups of students. However, the results appear to be of relevance to the IL community. The students who participated in the focus group reported that they used it for self-assessment throughout the course, in subsequent courses, and to become more critical of their own writings and those of other people. The research also makes clear that adult students appreciate the feedback generated by completing the scoring rubric form but that this is not a substitute for the face-to-face feedback they receive from their teachers.

http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2012.03.016

===

Iedereen wil apps
Diewke de Boer (m.m.v. Klaas Jan Mollema)
in: HHS link 19 – mei 2012

Het blad LINK wat wordt uitgegeven door De Haagse Hogeschool gaat deze maand in op de hype apps en opleidingen en onderzoeksgroepen binnen de school met dit thema omgaan.
Diewke de Boer interviewde, naast docenten van informatica en Communication and MultimediaDesign ook IDMdocent Klaas Jan Mollema.

Iedereen wil een App
Halverwege de jaren negentig wilde ieder bedrijf een website en nu lijk je een nobody zonder app. Deskundige app-ontwikkelaars zijn niet aan te slepen. Hoe speelt De Haagse hierop in? (bron)

===

Tijdwinst door documentmanagementsysteem
Antoine Gribnau
in: Informatieprofessional 06/2012, p34

Een documentmanagementsyteem (DMS) zou een organisatie tijd- en dus geldwinst opleveren. Antoine Gribnau nam de proef op de som.
http://epub01.publitas.com/ottocramwinckeluitgeverij/ipjuni2012/#/spreadview/0/